RUČNÉ MAĽO VANIE
Gabriela Jan­otková — Shine
 
 
 

PC SERVIS
Peter Flimel — PC SERVIS
 
 
 

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
Peter Flimel — Fotograf
 
 
 

KAMERAMAN
Peter Flimel a Dra­homír Deb­nár — svad­by, stužkové, promó­cie a iné podu­ja­tia
 
 
 

STOLÁRSKA VÝROBA
Peter Ganobi­ak — Výro­ba drevených euro okien, dverý a iných stolárských výrobkov
 
 
 

HUDBA NA SVADBYDJ
Peter Flimel — ozvuče­nie svadieb a rôzných podu­jatí
 
 
 

TVORBA WEB STRÁNOK
Peter Flimel — Vytvore­nie web stránky pod­la poži­a­daviek
 
 
 

A Další :

NEUCORP.eu Tvor­ca — CREÁTOR
PETER.flimel.eu Osob­ná bloger­ská strán­ka
DAJOS VIDEO.eu Kam­era­man
BGSERVICES.eu Pod­nikateľské poraden­st­vo