NÁKUP
Nákup Hardwaru a Softwaru
Upgrade Vašho počítača

INŠTALÁCIA
Inštalácia a správa servrov Linux/Windows
Inštalácia a montáž satelitu
Inštalácia a montáž IP-kamier

NASTAVENIA
Nastavenie sychronizácie smartphonov s IT
Nastavenie pripojenia do internetu
Nastavenie emailov mobil/PC


NÁVRH

Návrh a realizácia sieti LAN/WAN
Návrh a riešenie pripojenia do internetu
Navrhnutie a vyladenie PC zostáv
Návrh a riešenie ozvučenia priestorov

DOKUMENTÁCIA
Zdokumentovanie technických záležitosti

MONITORING
Zabezpečenie monitoringu Hardwaru a Softwaru

ZÁCHRANA
Záchrana dát z poškodených diskov